Kdo jsem

Kdo jsem

Jsem dětská klinická psycholožka, klinická psycholožka a psychoterapeutka, akreditovaná rodinná a systemická terapeutka.

Od ukončení studia jednooborové psychologie na FF UK v Praze (2004) jsem absolvovala a absolvuji další vzdělávání v různých oblastech svého oboru, jednak podle profesních priorit a jednak podle svých zájmů, na něž pracovně navazuji.

Systematické vzdělání a vzdělávání:
Atestace z dětské klinické psychologie

Atestace z klinické psychologie

Atestace ze systematické psychoterapie, Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP
Komplexní psychoterapeutický výcvik Institutu rodinné terapie v rodinné a systemické terapii akreditovaný pro zdravotnictví
Základní psychoterapeutický výcvik Český institut biosyntézy

Diagnostické a psychoterapeutické kurzy:

2019: Biosyntéza pro práci s dětmi (ČIB Praha)
2016-2018: Psychologická vývojová diagnostika (FN Brno)
2016: Školicí a výcvikový kurz testové metody IDS (Testcentrum Praha)
2016: Školicí a výcvikový kurz testové metody SON-R (Testcentrum Praha)
2015-2016: Vývojová psychopatologie (IKP Praha)
2015: TAT a odvozené metody (Testcentrum Praha)
2014: Developing strength through boundaries (Internationales Institut für Biosynthese, Heiden, Švýcarsko) – specializovaný kurz ve spektru biosyntézy
2014: Kurz pro administraci a kódování na klinické úrovni psychodiagnostického testu pro poruchy autistického spektra ADOS-2 (Hogrefe/Beginning with A, Velká Británie)
2014: Certifikovaný kurz Wechslerovy škály (IKP Praha)
2014: Certifikovaný kurz v MMPI-2 (IKP Praha)
2013: Certifikovaný základní kurz Rorschachovy metody (IKP Praha)
2012: Psycholog ve zdravotnictví (FF UK Praha)
2012: psychoterapeutický výcvik Institutu rodinné terapie v rodinné a systemické terapii Praha
2011: Aspekty práce s traumatem v biosyntéze (Český institut biosyntézy)

 

Kurzy v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha:
– Základy zdravotnické legislativy
– Neodkladná první pomoc pro nelékařské pracovníky ve zdravotnictví
– Praktická neuropsychologie
– Specializační kurz v psychiatrii – základní psychosomatická péče
– Specializační kurz v klinické psychologii
– Integrace poznatků z psychodiagnostických metod

Další:
2015: Kurz forenzní psychologie (Asociace forenzních psychologů ČMS, Praha)
2015: Obecná problematika soudního znalectví (VŠE IOM Praha)
2015: Právní aspekty psychoterapie v rámci privátní praxe (ČAP Praha)
Základy biodynamické psychoterapie
Základní a nástavbový kurz bazální stimulace (Institut bazální stimulace)
Výcvikový kurz telefonické krizové intervence
Kurz transakční analýzy
Odborné sociální poradenství pro oblast manželského a rodinného poradenství
Dynamická skupinová terapie
Poruchy příjmu potravy